Workshops

Fuck it all

Andreas Schulenburg

I min workshop vil der være nogle af de mest gængse materialer tilstede såsom pap, papir, tegnegrej, maling osv. Sådan nogle materialer som vi allesammen har et erfaringsmæssigt kendskab til og kan identificere. Med udgangspunkt i de erfaringer, de vaner og det kendskab vi har til de mest almindelig materialer, har deltagerne på min workshop nu muligheden for at fucke det op! Det vil sige, at vi vil prøve at smide hæmningerne overfor det hvide ark. Der vil være plads til at fremstille hurtige og måske dumme, grimme og sjove tegninger eller malerier.

Workshoppen skal forhåbentlig åbne op for – og bevidstgøre os om den rolle, som vores tegning/værk skal spille, og hvordan vi vil påklæde eller forklæde det. Fuck Identity er en utopi, for lige meget hvem du vil – og ikke vil være, hvad du vil – og ikke vil fremstille, så har alt både et gammelt og et nyt tilhørsforhold.

Titlen til min workshop skal derfor forstås som en tilstræben efter at give slip i workshoppens periode og efterstræbe sin frihed i det kreative arbejde. Man skal se tegningen som en påklædningsdukke, hvor man selv bestemmer, hvordan den skal se ud, om den skal sige noget, eller om den bare skal holde kæft.

Vi skal arbejde ved store borde og bruge gulvet. Vi skal benytte os af, at vi er en gruppe og derfor skabe et forum, hvor man gerne må arbejde sammen, og hvor vi standser op og diskuterer hinandens projekter.

Sideløbende med de enkeltes projekter vil vi under workshoppen arbejde på en fælles væg, som vi lader vokse til en stor collage-installation af tegninger enten lavet til væggen eller af værker, som fravælges af den ene eller den anden grund. På den måde gør vi det ugyldige gyldigt.

Fuck Identity

Hesselholdt & Mejlvang

Flag, flag, flag, flag, flag, flag bliver omdrejningspunktet for denne workshop.Vi skal rive, flænse, male, sy, skrive, klippe, konstruere og afbrænde flag i alle udformninger. Der vil være præfabrikerede flag, som man kan arbejde videre på eller man kan kreere sine egne flag i det udvalg af forskellige materialer, der er til rådighed i workshoppen: Stof, flagrester, plastik, maling, tuscher, gammelt tøj, garn osv.

Flaget er et åbent rum for udsagn, som det hvide lærred for en maler. Flaget definerer et territorie, et nationalt tilhørsforhold eller en festligholdelse, og i sin hvide udgave står det for overgivelse og forhandling. Men det kan også rumme en reklame, et logo, et personligt udsagn eller et politisk statement. Alle disse muligheder for at bruge flaget som kommunikationsmiddel er til stede for os som gruppe i workshoppen.

Vi lever i en tid, hvor identitet hele tiden er til forhandling. Identiteten er under udvikling, under afvikling, i stærk modvind, afprøvende, kommunikerende, afvisende, inviterende… den blafrer i vinden som et flag.

Under arbejdet i workshoppen finder vi ud af hvad vores egne flag skal fortælle og videregive.

Vi vil Fucke Identiteten og starte på en frisk uden al den gamle bagage. Fylde nye muligheder i flagene, så publikum kan få en omvæltende oplevelse, når de ser udstillingen.

Vi vil arbejde sammen og hver for sig, diskutere hinandens arbejde og sammen få skabt noget, der er større end den enkeltes udsagn. Vi vil installere flagene i en stor samlet udstilling, som organisk breder sig rundt inde – og udenfor ARoS, og som råber højt om alt det, vi gerne vil snakke om.