Betingelser

Deltagelse

Du skal være mellem 14 og 23 år eller læse på en relevant uddannelse for at ansøge om deltagelse i CATCH16 workshops.

Frist for ansøgninger er den 11. januar, hvorefter en kunstfaglig jury fra ARoS Aarhus Kunstmuseum vurderer ansøgerne på baggrund af ansøgning og indsendt materiale.

Alle ansøgere får besked om optagelse eller afslag senest den 18. januar 2014.

Workshop

Når du ansøger, er det vigtigt, at du har mulighed for at deltage under alle fem dage i  workshopugen. De to workshops afholdes fra den 15. – 19. februar 2016 på ARoS kl. 10.00-17.00 (cirkatider).
Der er absolut mødepligt alle dage.

ARoS Aarhus Kunstmuseum opkræver et gebyr på 100 kr. per deltager.

ARoS Aarhus Kunstmuseum forbeholder sig retten til enhver tid at gengive og offentliggøre deltagerens kunstprojekter, som laves under juniorbiennalens workshopdel.

Du skal selv dække omkostninger for transport til og fra museet samt selv sørge for eventuelle overnatningsmuligheder.

Udstilling

Udvælges du som workshopdeltager til CATCH16 – Junior Biennale, er du også sikret en plads på den store udstilling på ARoS Aarhus Kunstmuseum. Alle deltagere vil modtage en invitation til ferniseringen, der finder sted 27. februar 2016. Alle de udstillende unge talenter vil modtage et udstillingsbevis fra ARoS Aarhus Kunstmuseum.

Udstillingen kommer til at bestå af udvalgte kunstprojekter, der fremvises som en totalinstallation, hvor værker fra begge workshops udstilles side og side. Du står selv til ansvar for at afhente de udstillede kunstprojekter efter udstillingens afslutning. Afhentning af værker efter endt udstilling skal ske mellem den 11. – 13. marts 2016. Uafhentede værker opbevares ikke efter den 13. marts 2016.

ARoS Aarhus Kunstmuseum yder ikke godtgørelse for bortkomne eller beskadigede kunstprojekter.

ARoS Aarhus Kunstmuseum yder ikke udstillingsvederlag til de udvalgte deltagere.

ARoS Aarhus Kunstmuseum står ikke til ansvar overfor deltagernes adfærd under ophold på museet.

Offentliggørelse af værker

ARoS Aarhus Kunstmuseum forbeholder sig retten til at gengive og offentliggøre deltagerens kunstprojekter i forbindelse med presse og markedsføring. Ophavsretten tilhører deltageren.

Ved deltagelse i CATCH16 gives der tilladelse til, at ARoS Aarhus Kunstmuseum har mulighed for at offentliggøre eventuelt fotografisk materiale samt videoer, hvor deltageren optræder på internettet.